Dyreassisterte intervensjonar

[av_section min_height=» min_height_px=’150px’ padding=’small’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ id=» color=’main_color’ custom_bg=’#177c69′ src=» attachment=» attachment_size=» attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=»]
[av_heading heading=’Hestegarden – dyreassisterte intervensjonar’ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ padding=’5′ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’][/av_heading]
[/av_section]

[av_heading tag=’h3′ padding=’5′ heading=’Samspel – dyr og menneske’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=»][/av_heading]

[av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=»]

[av_textblock size=» font_color=» color=»]
Samspel dyr og menneskeMennesket har alltid hatt eit forhold til dyr, mytologisk, religiøst, som byttedyr, som nyttedyr eller kjæledyr. Historisk har det vore allment kjent og godtatt at dyr og natur er bra for personar med ulike lidingar, og mentalsjukehusa hadde ofte dyr, eller var knytta til gardsdrift. Etter at forskingsbasert vitenskap blei dominerande frå begynnelsen av det 20-århundre, har dei fleste av desse tilboda opphørt. I nyare tid har det komt eit aukende tal artiklar om dyr sine positive påverknader på menneske, og interessa for bruk av dyr i terapisamanheng har igjen auka.

Alle vi som har arbeidt med menneske og dyr, har solskinnshistorier å fortelje. Desse historiene er verdifulle som motivasjon, og etter kvart har det kome meir og meir forskning på feltet, som underbyggjer det vi ser kvar dag, at dyr har ein positiv effekt på vår mentale helse.

Noko av det som gjer dyr så unike i samhandling med menneske, er at dei er så umiddelbare og gir respons på det dei opplever der og då. Dei bryr seg ikkje om folk si forhistorie, utsjånad eller språk – og kommuniserar gjennom handling og kroppsspråk. Dyr er tillitsfulle og kan gi og ta imot kjærleik og kontakt utan baktankar og ein skjult agenda. Dei kan vere ein å dele hemmelegheiter med, eller ein mjuk varm pels å gråte i. Dyr dømmer ikkje og gir alle ein ny sjanse om dei trår feil. Dyr gjer godt for dei fleste, men i terapisamanheng kan vi bruke dyr sine eigenskapar på ein meir medviten måte for å avhjelpe menneska sine problemområde. I tillegg kan dei gje uvurderleg motivasjon til å gjere endringar i livet.

Mellom dyreassistert terapi og dyreassisterte aktivitetar finst ei sone der vi kan meir bevisst utnytte dei forskjellige effektane dyr har på menneska si helse, opp mot dei forskjellige brukarane sine problemområde. Dette krev både kunnskap og bevisstheit. Eit dagtilbod på gard vil kunne tilby en «pakkeløysing» av tiltak som fungerar. Kontakta med dyr kan ikkje sjåast på som eit isolert element i tilbodet. Eit eksempel er depresjon og nedstemtheit, ei hyppig liding. Vi veit at dagslys og sol har en gunstig verknad, det same har fysisk aktivitet. Dyreassisterte intervensjonar kan ha effekt, og det har også menneskeleg kontakt og naturopplevingar. Hestegarden har erfaring og kompetanse på dyreassisterte intervensjonar, og kan i tillegg tilby alt det positive gardslivet og naturen har å gje.
[/av_textblock]

[/av_one_full]